Änglabudskap 


Ärkeängeln Mikael :

Jag har kommit till dig för att du bad Gud om trygghet och beskydd, och för att du frågade om ditt livssyfte. Eftersom du är en ljusarbetare, ser jag över förverkligandet av ditt gudomliga livssyfte. Du har varit en ljusarbetare en lång tid, och du har känt dig annorlunda än andra, ibland isolerad. Var försäkrad om att du aldrig har varit ensam, och att du aldrig kommer att vara ensam. 

När du känner dig motiverad att göra en förändring på arbetet eller hemma, kan det vara min påverkan som uppmuntra dig att göra ditt livssyfte till en prioritet. Jag kan ändra i ditt schema och stödja dig på andra sätt för att göra din väg enkel och harmonisk. Fråga mig bara och det blir gjort. Jag kommer också att hjälpa dig att känna dig trygg och bekväm under din Lis förändring. 

Ärkeängeln Raziel :

Din klarsyn kan ta sig olika uttryck : som flyktiga mentala bilder för ditt inre öga, som drömmar, som återkommande syner i den fysiska världen, som auror och energier eller som uppenbarelser. Klarsynens många fasetter är vackra och varierande. Njut av dom och lita på dom. Ha intentionen att bara se kärlek, så är det vad du kommer att se. 

Budskap från Doreen Virtues änglakort 😊

Annons